Tretman izduvnih gasova

Content
  • Informacije o proizvodu

    Tretman izduvnih gasova

    Kako bi se smanjile emisije štetnih gasova, tretman izduvnih gasova je potreban kao dodatak čistom sagorevanju goriva. Bosch Denoxtronic sistem smanjuje emisiju azotnih oksida u kombinaciji sa SCR katalizatorom (eng. Selective Catalytic Reduction), pretvarajući ih u vodu i azot.

     


     
  • Za preuzimanje