DC/DC konvertori

DC/DC konvertori
 
Content
  • Informacije o proizvodu

    Za konstantan nivo napona: DC/DC konvertori

    Naponski nivo u električnom sistemu vozila na kratko opadne tokom rada startera. Ovo može ometati primenu elektronskih uređaja - npr. u obliku prekida radio prijema ili gubitka funkcije navigacije. The DC/DC konvertor štiti od ovog gubitka stabilizovanjem napona električnog sistema prilikom startovanja motora.

     
  • Za preuzimanje