Filteri kabine

Content
 • FILTER+

  Novi Bosch filteri kabine: FILTER+

  Sve više osoba ima alergije koje dovode do zdravstvenih tegoba. Preporučite Vašim kupcima novi FILTER+, koji će efikasno zaustaviti alergene, bakterije i finu prašinu pre nego što dospeju u kabinu vozila. To će doprineti njihovom boljem zdravlju i većem komforu – uz povećani trošak od samo 2 centa dnevno.

  Dobar za Vaše kupce, kao i za Vas:

  Naša svest o zdravlju raste, pa tako i svest vozača o temama poput fine prašine i alergije. Otuda sve veće interesovanje za filtere kabine – iskoristite šansu i ostvarite dobit iz ove dodatne mogućnosti!

  Odgovarajuci filteri za sve zahteve

  Bosch za svaki tip vozača ili vozila ima odgovarajuće rešenje – od povoljnog standardnog filtera kabine preko efikasnog filtera sa aktivnim ugljem do inovativnog FILTERA+ za najbolji kvalitet vazduha.

   
   
 • Filteri sa aktivnim ugljem

  Povećavaju udobnost, bezbednost i poboljšavaju zdravlje

  Izgled preseka filtera sa aktivnim ugljem

  Zadatak filtera kabine sa aktivnim ugljem

  - Da zaštiti putnike u vozilu od polena, prašine i nečistoće

  - Zaštita od loših mirisa i štetnih gasova

  - Zaštita sistema za klimatizaciju

  Menjajte filtere kabine sa aktivnim ugljem na svakih 15.000 km ili jednom godišnje!

  Bosch filteri sa aktivnim ugljem

  • Tri sloja vlakana, plus sloj aktivnog uglja
  • Putem elektrostatičkog pražnjenja, srednji sloj vlakna apsorbuje i najmanje respirabilne čestice iz mikro vlakana sa elektrostatičkim nabojem i filtrira ih iz vazduha
  • Pouzdan rad na temperaturama od -40°C do +85°C
  • Apsorpcija mirisa i štetnih gasova kroz sloj aktivnog uglja
   

  Sloj aktivnog uglja

  • Prirodni materijali od ljuski kokosa koje su karbonizovane i smanjene na male komade u vakuumu
  • Formiranje sunđeraste strukture u vodenoj pari (do 800°C)
  • Ogromna površina: 1g aktivnog uglja ima unutrašnju površinu od oko 1.000 m²2
  • 1 kafena kašičica aktivnog uglja odgovara površini od jednog fudbalskog terena
   
 • Standardni filteri

  Za optimalnu udobnost: Filteri kabine kompanije Bosch

  Izgled preseka standardnog filtera

  Zadaci filtera kabine

  • Da zaštiti putnike u vozilu od polena, prašine i nečistoće
  • Zaštita sistema za klimatizaciju

  Menjajte filtere kabine sa aktivnim ugljem na svakih 15.000 km ili jednom godišnje!

  Bosch standardni filteri kabine

  • Tri koordinirana sloja vlakana sa različitim debljinama vlakana
  • Putem elektrostatičkog pražnjenja, srednji sloj vlakna apsorbuje i najmanje respirabilne čestice iz mikro vlakana sa elektrostatičkim nabojem i filtrira ih iz vazduha
  • Pouzdan rad na temperaturama od -40°C do +85°C
   

  Budite pažljivi sa jeftinim filterima

  • Loše prečišćavanje vazduha korišćenjem vune u manjim količinama i inferiornog kvaliteta
   
 • Preuzimanje