Tehnologija i razvoj

Svećice kompanije Bosch
Marginal Column

Bosch svećice - PIA

Automotive informacije o proizvodu za svećice, ili PIA (Product Information Automotive) pruža informacije o tehničkim karakteristikama, tehničkoj podršci i sveobuhvatnoj stručnosti kompanije Bosch u oblasti svećica.

Content
 • Funkcija

  Svećice kompanije Bosch: Pejsmejker za motor

  Paljenje uopšteno

  Svećice su jedna od najvažnijih komponenti u vozilima sa benzinskim motorom. One nisu samo odgovorne za sigurno startovanje već igraju ključnu ulogu u postizanju optimalnih performansi motora i pouzdan rad. Ovo se posebno odnosi na savremene sisteme upravljanja motorom, gde svećice i njihov dizajn dobijaju na značaju.

  Svrha svećica je da se obezbedi kontrolisano sagorevanje goriva u motoru. Da bi to postigla, visok napon koji generiše bobina se uvodi u komoru za sagorevanje i kompresovana mešavina gorivo/vazduh se zatim pali električnom varnicom koja prolazi između elektroda.

   

  Specijalna varijacija dobro utvrđene teme

  Princip svećice je sjajan u svojoj jednostavnosti. Provodnik koji je izolovan od motora provodi puls visokog napona na elektrode, odakle varnica skače na bočne elektrode. Varnica pali smešu.

  Zahtevi koje je svećica u stanju da zadovolji vode se sledećim: dizajn, materijali koji se koriste i primenjen proces proizvodnje.

   
 • Razvoj

  Trendseter: Bosch na vrhuncu

  Razvoj

  Bosch je uložio mnogo u razvoj istraživanja i stalno pokreće nove serije svećica kako bi zadovoljio najviše zahteve. To znači: niža potrošnja, smanjenje emisije izduvnih gasova i kompaktnije dimenzije. Svesni vrednosti te inovativne tehnologije, međunarodna automobilska industrija je uvek spremna da blisko sarađuje sa kompanijom Bosch od samog starta.

  Posebne karakteristike razvoja istraživanja kompanije Bosch:

  • Maksimalna preciznost kao stvar principa: Praktična proizvodnja bez tolerancija, ali i nova saznanja u pogledu geometrije, materijala i metoda proizvodnje.
  • Novi materijali: Visoke klase legura platine, iridijuma i rodijuma pomažu da se spreči habanje svećice.
  • Tačno pozicioniranje iskre paljenja u komori za sagorevanje je garantovano dugom pozicijom varnice.
  • Izravnjana uzemljena elektroda obezbeđuje pouzdano paljenje za motore sa direktnim ubrizgavanjem.
  • Izuzetno kompaktne dimenzije za instalaciju: Više prostora za dizajnere motora.
  • Kompjuterska simulacija: Na putu ka savršenoj svećici za benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem sa jedinstvenom metodom simulacije.
  • Zamena za skupu platinu: Bosch istražuje visoko pouzdane elektrode i kontaktne materijale u cilju smanjenja troškova i povećanja radnog veka svećica.
   
   
 • Za preuzimanje