ACS 661

Potpuno automatizovana jedinica za servis klima uređaja

Marginal Column

Za preuzimanje

Fajlove možete preuzeti sa sledećih linkova:

Content
 • Informacije o proizvodu

  Za klima sisteme s rashladnim sredstvom R1234yf: ACS 661

  ACS 661: Bosch dijagnostička inovacija za rashladno sredstvo R1234yf

  Nakon plasiranja prvih modela vozila s novim klima

  sistemima opremljenim rashladnim sredstvom

  R1234yf na tržište 2011. godine, Bosch je blisko

  sarađivao s automobilskom industrijom na razvoju novog

  uređaja za servis klima uređaja.

  Tehnološki napredna jedinica ACS 661 omogućava pouzdano

  servisiranje i vodi brigu o okolini.

  Tehnička kompetentnost garantuje sigurnost i omogućava jednostavnost rada i preciznost.

  ASC 661 garantuje jednostavno i precizno servisiranje modernih

  klima sistema sa rashladnim sredstvom

  R1234yf i time Vam omogućava uštedu vremena.

  Bosch svojom tehnologijom i pridodavanjem pažnje

  detaljima obezbeđuje usklađenost opreme sa svim primjenjivim

  normama za radnu efikasnost i sigurnost,

  uključujući i opremu za servis rashladnog sredstva

  R1234yf.

  Jednostavno savršeno

  Danas je sve lakše zbog automatizacije. Jedinica ACS

  661 omogućava potpuno automatizovano servisiranje klimatizacijskih uređaja.

   
 • Preuzimanja