ACS 763 i 863

 • Youtube video
 • next page

  Najbolji u klasi servisiranja klima sistem sa R1234yf rashadnim fluidom

Marginal Column
Content
 • Informacije o proizvodu

  Visokokvalitetna servisna oprema za efikasan servis i održavanje klima sistema - Najbolji u klasi servisiranja klima sistema sa R1234yf rashladnim fluidom.

  Potpuno automatska servisna jedinica sa R1234yf rashladnim fluidom zadovoljava najviše zahteve servisiranja klima sistema u automobilima i komercijalnim vozilima. Kompatibilan sa hibridnim klima sistemima u skladu sa specifikacijama nemačkih proizvođača automobila, SAE i evropskih standarda.

  • Ugrađen identifikator rashaldne tečnosti (samo ACS 863)
  • Stopa regeneracije 99 % (duboka regeneracija)
  • Aplikacija za pametni telefon
  • Ugrađen ispitivač curenja N2H2/N2

  Prednosti

  • Pokretna kontrolna konzola obezbeđuje optimalno iskustvo rada
  • Dizajniran-za-servis za najlakše i najefektivnivnije održavanje unutrašnjih delova ACS uređaja
  • Aplikacije za pametne telefone omogućava daljinsku komunikaciju ACS uređaja na samo jedan klik
  • Ugrađen sistem detekcije curenja intertnog gasa (NOx, azot, formiergas)
  • Funkcija duboke regeneracije dozvoljava duboko pražnjenje MAC sistema
  • Inovativan sistem boca za ulje pogodan za vozila sa motorom na unutrašnje sagorevanje i hibridna vozila (PAG/POE)
  • Razvijen na osnovu iskustva korisnika, proizvod sa savršenim balansom između robusnosti i pokretljivosti

  ACS 863: SP00000112

  ACS 763: SP00000113

   
 • Tehnički podaci
  Funkcija ACS 863 ACS 763
  Mod rada Potpuno automatski i single funkcija Potpuno automatski i single funkcija
  Rashladni fluid R1234yf R1234yf
  Regeneracija rashladnog fluida Automatski Automatski
  Preciznost regeneracija / performanse > 99 % > 99 %
  Analiza rashladnog fluida Ugrađeno Opciono
  Regeneracija ulja Automatski, sa električnom skalom Automatski, sa električnom skalom
  Vakuum Automatski Automatski
  Ispitivanje curenja Automatski Automatski
  Dodavanje ulja Automatski, sa električnom skalom
  dodavanje PAG/ POE
  Automatski, sa električnom skalom
  dodavanje PAG/ POE
  Dodavanje UV boje Da, automatski Da, automatski
  Zamena rashladnog fluida Automatski, sa električnom skalom Automatski, sa električnom skalom
  Preciznost zamene rashladnog fluida ± 15 g ± 15 g
  Funkcija ispiranja Dostupna uz opcioni set Dostupna uz opcioni set
  Štampač Ugrađen Ugrađen
  Sistem čišćenja vazduha Automatski, sa elektronskom kontrolom Automatski, sa elektronskom kontrolom
  Kompatibilnost sa hibridnim klima sistemima Da Da
  Baza podataka klima sistema Ugrađeno Ugrađeno
  Baza podataka korisnika Da Da
  Test perfomansi klima sistema Da Da
  Funkcija detekcije curenja inertnig gasova (N₂, H₂, N₂, Nox, …) Da Da
  Bežična konekcija na mrežu servisne radionice Asanetwork
  Bosch Connected Repair
  Asanetwork
  Bosch Connected Repair
  Daljinska kontrola putem pametnog telefona Da Da
   
  Karakteristika ACS 863 ACS 763
  Ventili za visok- i nizak- pritisak Ne Ne
  Merač za visok- i nizak- pritisak Da, bez pulsiranja Da, bez pulsiranja
  Unutrašnji merač pritiska u rezervoaru Digitalno Digitalno
  Servisna creva i spojnice 2,5 m (produžetak: opciono) 2,5 m (produžetak: opciono)
  Ekran Ekran u boji 7'' (800 x 480 piksela)
  Dubina boje 16 M
  Ekran u boji 7'' (800 x 480 piksela)
  Dubina boje 16 M
  Kompresor 1/4 HP 1/4 HP
  Vakuum pumpa Dvostruki nivo 170 l/min Dvostruki nivo 170 l/min
  Kapacitet rezervoara rashladnog fluida 19,4 kg (za korišćenje) 17,4 kg (za korišćenje)
  Rezervoar za dodavanje ulja 2 x 250 ml
  (zaptivene boce sa klipom)
  2 x 250 ml
  (zaptivene boce sa klipom)
  Rezervoar za ispuštanje ulja 1 x 250 ml 1 x 250 ml
  Rezervoar UV tečnosti 1 x 250 ml
  (zaptivene boce)
  1 x 250 ml
  (zaptivene boce)
  Set za detekciju curenja inertnog gasa (N₂, H₂, N₂, Nox, …) Opciono Opciono
  Wireless set - dongl Uključen Uključen
   
   
  Okruženje ACS 863 ACS 763
  Radna temperatura +10 °C / + 50 °C +10 °C / + 50 °C
  Temperatura skladištenja i transporta -20 °C / + 60 °C -20 °C / + 60 °C
  Napajanje 230 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz
  Snaga < 1100 W < 1100 W
   
   
 • Obim isporuke

  • Set za bezbednost (rukavice i naočare)
  • Uputstvo za upotrebu
  • Servisno crevo za visok pritisak
  • Servisno crevo za nizak pritisak
  • 1x nova boca za ulje PAG 250 ml
  • 1x nova boca za ulje POE 250 ml
  • 1x boca sa UV tečnosti 250 ml
  • Rezervoar za odliv ulja 250ml
  • Adapter rezervoara (1234 <22 HW)
  • Zaptivke adaptera rezervoara (1234 <22 HW)
  • Adapter rezervoara (1234 DNT)
  • Zaptivke adaptera rezervoara (1234 DNT)
  • Adapter rezervoara (1234> 22 HW)
  • Zaptivke adaptera rezervoara (1234 >22 HW)
  • Kalibracioni teg
  • Kabl za napajanje
  • UK kabl za napajanje
  • Zaštita od prašine
  • WiFi dongl