KMA 802

Testiranje dizel sistema sa ESP, KMA 802

KMA – Analiza kontinualne količine

Marginal Column

Polje za preuzimanje

Sledeća preuzimanja su dostupna na sledećim linkovima:

Content
 • Informacije o proizvodu

  • Sistem merenja uz pomoć računara za standardne i nove sisteme ubrizgavanja dizela
  • Automatizovana procedura testiranja
  • Visoka reproduktivnost izmerenih vrednosti
  • Kratko vreme podešavanja zahvaljujući displeju za merenje na monitoru
  • Jasno raspoređen prikaz izmerenih vrednosti na stubastom dijagramu sa identifikacijom uz pomoć boja odstupanja od tolerancije
  • Sva važna podešavanja mogu biti unapred izabrana, a koraci testiranja mogu biti definisani uz pomoć softvera
  • Direktan unos specifičnih podataka sa TestData CD i Dizel ESI[tronic]-W u EPS 945 operativni softver.

  Broj dela: 0 683 802 001

   
   
 • Tehnički podaci

  Tehnički podaci: KMA 802
  Opseg brzine 0 – 5.000 o/min
  Preciznost merenja brzine ± 0,25% ± 1 digit o/min
  Opseg merenja temperature -40 – 150°C
  Kontrolni opseg temperature +30 – 60°C
  Preciznost merenja temperature 40 ± 0,5; 80 ± 1,2°C
  Merenje količine prelivanja 15 – 400 l/h
  Broj mernih tački 12
  Opseg merenja 0,03 – 30 l/h
  Max./min. količina unutar opsega merenja 0,2 – 3.000 mm³/lift
  Preciznost merenja 0.03 – 0,1 < ± 3% l/h
  0,1 – 1 < ± 2% l/h
  1 – 30 < ± 1% l/h
  Maksimalna dozvoljena sobna temperatura 40°C
  Brojač radnih sati 40 godina u ciklusima od 0,25 sati
  Snabdevanje energijom (sa EPS 815) 230 V – 50/60 Hz – 3 A
  28 V – 50/60 Hz – 5 A
  20 V – 50/60 Hz – 3 A
  Dimenzije (D x Š x V) 840 x 630 x 290 mm
  Težina 68 kg

   
 • Dodaci

  • Standardni kompjuter uključujući operativni sistem, bez tastature, uključujući CR softver (1 687 022 958)
  • Kompjuter uključujući operativni sistem, bez tastature, uključujući CR i VP softver (1 687 022 959)
  • Štampač dnevnika PDR 371 (1 687 001 850)
  • USB linija za povezivanje (1 684 465 491)
  • Tastatura (specifično za pojedinu zemlju) (1 687 022 3xx)
   
 • Opseg isporuke

  Broj dela: 0 683 802 001

  • Uređaj za merenje isporuke
  • 19" TFT monitor na rotirajućoj konzoli
  • Podrška za tastaturu
  • Sklopovi i delovi za pričvršćivanje
  • Linije snabdevanja energijom
  • KMA 802 za montažu na stanicu za testiranje uključujući DVD drajv