KTS 995

Kompletno mobilno premijum pakovanje sa ugrađenom mernom tehnologijom

 
Content
 • Informacija o proizvodu
  • Premijum pakovanje sa dodatnom profesionalnom mernom tehnologijom za analizu vozila
  • Dijagnostički modul KTS 560
  • Tehnologija merenja - modul FSA 500
  • Pokretljivi računar DCU 220
  • Potpuno mobilna upotreba uz snažnu Bluetooth konekciju
  • Ugrađen 1-kanalni multimetar u KTS 560 za jednostane funkcije merenja
  • Ugrađen 4-kanalni osciloskop u FSA 500 za složene funkcije merenja
  • Profesionalna ispitna komponenta sa korisničkim uputstvom za FSA 500
  • Pokreće ga dijagnostički softver ESI[tronic] 2.0 (uz dodatne troškove)

  Odnosi se na

  • DCU 220
  • KTS 560
  • FSA 500

  Kataloški broj: 0 684 400 930