BEA 950 S1 i S2

 • next page

  Premijum uređaj za ispitivanje i dijagnostiku emisije izduvnih gasova

  BEA 950 S1 (uključujući i KTS)

 • next page

  Premijum uređaj za ispitivanje i dijagnostiku emisije izduvnih gasova

  BEA 950 S1 (uključujući i KTS)

Marginal Column

Za preuzimanje

Fajlove možete preuzeti sa sledećeg linka:

Content
 • Informacije

  • Vrhunska stanica za Nemačku godišnju proveru emisije izduvnih gasova za auto-servis sa najvišim zahtevima
  • Štedi prostor - sve merne komponente na kolicima uređaja
  • Pogodan za auto-servis - robustan dizajn štiti od oštećenja
  • Pogodno za korisnika – daljinska kontrola za PC, BEA 070, BEA 030 i KTS 5XX
  • Fleksibilan - optimalni rad baterije za BEA 070
  • Efikasan - senzori ostaju priključeni
  • Uređaj brzo spreman za rad - kratko vreme podešavanja i kratko vreme zagrevanja
  • Može se unaprediti do kompletnog sistema sa dijagnostikom kontrolne jedinice, ESI[tronic] uputstvima za lociranje kvara i rešavanje problema i FSA analizom sistema vozila
  • Vrhunska kolica za uređaj uključujući PC, monitor, tastaturu, A4 štampač u boji
  • BEA 055, 4/5 modul merenja gasa (CO, CO², HC, O², NIJE opciono)
  • BEA 070, modul merenja neprozirnosti izduvnog gasa, Bluetooth, opciono: Baterija i stanica za punjenje
  • KTS 540, Bluetooth (opciono za BEA 950 S2)
  • BEA 030, modul merenja brzine motora, Bluetooth (B+/B-, TN/TD, term. 1/15, temperatura)
  • BDM 300 (mehaničke vibracije i vazduhom nošen signal vibracija )
  • BEA PC softver
  • Baza podataka za vozila potrebna za Nemačku godišnju proveru emisija izduvnih gasova

  BEA 950 S1 sa KTS 540 Broj za porudžbine: 0 684 120 350

  BEA 950 S2 bez KTS Broj za porudžbine: 0 684 120 352

   
   
 • Tehnički podaci

  Tehnički podaci: BEA 950 S1 i S2
  Napon mrežnog uređaja 100 - 240 V
  Opseg temperatura 5° do 45°
  Dimenzije (Š x V x D) 680 x 1.770 x 800 mm
  Težina 120 kg
  BEA 070 težina 10 kg

   
 • Dodaci

  • KTS 540 zelena (0 684 400 540)
  • OBD kutija adaptera sa OBD konektorom (1 684 462 514)
  • Kolica i zidni nosač za BEA 060 ili BEA 070 (1 687 001 973)
  • BEA 950 S1 i S2 Pokrivač (1 685 439 025)
  • Kolica za BEA 060 i BEA 070 module (1 688 003 255)
  • Kutija za kablove za testiranje (1 687 011 208)
  • Infracrveni senzor temperature (1 687 230 066)
  • BEZ dodatnog kompleta opreme (1 687 001 972)
  • Dopunski komplet opreme sa silikonskim crevom za dvotaktne motore (1 687 001 283)
  • Izduvna sonda za automobile sa benzinskim motorom (opterećenje dela do 500°C) (1 680 790 052)
  • Zagrejano crevo za uzorkovanje za BEA 070 za sondu za uzorkovanje za komercijalna vozila (5m) (1 685 510 232)
  • Stanica za punjenje za BEA 070 bateriju (1 687 023 619)
  • Dopunski komplet baterija za BEA 070 (1 687 001 626)
  • Spiralno crevo za povezivanje BEA 070 na sistem za izvlačenje izduvnih gasova (1 680 707 118)
  • Spojnica za pričvršćivanje teleskopske šipke za podignute izduvne sisteme komercijalnih vozila (1 688 040 258)
  • Sonda za uzorkovanje izduvnih gasova pod punim opterećenjem za BEA 070 (1 680 790 046)
  • Sonda za uzorkovanje za komercijalna vozila BEA 070 (1 680 790 041)
   
 • Opseg isporuke

  Broj za porudžbine: 0 684 120 350

  BEA 950 S1 sa KTS 540

  • BEA 030
  • BEA 055
  • BEA 070
  • Vrhunska kolica
  • PC, 19" TFT monitor, tastatura, miš, štampač
  • KTS 540
  • BDM 300
  • Daljinska kontrola
  • BEA PC softver i podaci vozila potrebni za Nemačku godišnju proveru emisija izduvnih gasova

  Broj za porudžbine: 0 684 120 352

  BEA 950 S2 bez KTS

  • BEA 030
  • BEA 055
  • BEA 070
  • Vrhunska kolica
  • PC, 19" TFT monitor, tastatura, miš, štampač
  • BDM 300
  • Daljinska kontrola
  • BEA PC softver i podaci vozila potrebni za Nemačku godišnju proveru emisija izduvnih gasova