Bosch tehnologija merenja za bežični analizu sistema vozila

FSA 500 – standardno elektronsko testiranje za Vaš auto-servis

Povoljan modularni koncept sa bežičnom konekcijom sa računarskim sistemom i korak u dijagnostiku električnog sistema i elektronike

Content

Bežični modul za merenje i osciloskop sa produženom opremom senzora i ugrađenim signal generatorom. Dostupno je više od 30 testnih komponenata.
Koncizan i jasno uređen meni sa testnim koracima i uputstvima za konekciju. FSA 500 Vam ukazuje koji kabl treba utaknuti! i gde.
Kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jednom kliku miša.

Koristi za Vaš auto-servis

  • Bežična konekcija za lakše merenje oko i ispod automobila
  • Testiranje sistema i komponente koje štede vreme, uključujući kompresiju i testiranje akumulatora bez vađenja.
  • Oko 30 testnih komponenata: Konekcija, kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jednom kliku miša.
  • Praktičan prikaz trenutnih vrednosti iz ECU dijagnostike u FSA softveru u sprezi sa KTS modulom
  • Ugrađen generator signala kako bi se oponašali signali senzora
  • Izveštaji klijenata sa zelenom/žutom/crvenom bojom radi lakšeg objašnjavanja statusa električnog sistema
  • Čuvanje i opoziv uskladištenih talasa iz baze podataka i pravljenje testnih izveštaja za Vaše klijente