Bosch tehnologija merenja za analizu sistema vozila pomoću sopstvenog računara

FSA 720 – efikasno merenje i fleksibilna dizajgnostika vozila

Testiranje sistema i komponenata koji štede vreme, uključujući kompresiju i testiranje akumulatora bez vađenja.

Content

Module za merenje/osciloskop sa produženom opremom senzora i ugrađenim generatorom signala. Koncizan i jasno uređen meni sa testnim koracima i uputstvom za konekciju. FSA 720 vam ukazuje koji kabl treba utaknuti! Više od 50 testnih komponenti i podataka vezanih za vozilo (zahteva Compacsoft pretplatu). Konekcija, kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jendom kliku miša. Novo! Praktičan prikaz trenutnih vrednosti iz ECU dijagnostike u FSA softveru u sprezi sa KTS modulom.

Koristi za Vaš auto-servis

  • Napredno merenje koristeći sopstveni računar
  • Sa Compaqsoft + oko 50 testnih komponenata. Konekcija, kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jednom kliku miša
  • Testiranje sistema i komponenata koje štede vreme, uključujući kompresiju i testiranje akumulatora bez vađenja
  • Novo! Praktičan prikaz trenutnih vrednosti iz ECU dijagnostike u FSA softveru u sprezi sa KTS modulom
  • Izveštaj klijenata sa zelenom/žutom/crvenom bojom radi lakšeg objašnjavanja statusa električnog sistema
  • Ugrađeni generator signala radi stimulaticije signala senzora
  • Čuvanje i opoziv uskladištenih talasa iz baze podataka i pravljenje testnih izveštaja za Vaše klijente