Bosch tehnologija merenja za analizu sistema i dijagnostiku grešaka

FSA 740 – efikasno "all-in-one" rešenje proširivo sa ECU dijagnostikom i emisijom izduvnih gasova

Kompletan sistem sa proširenim opsegom upotrebe uključujući varijante samo sa merenjem, do kompletne dijagnostike vozila i emisije izduvnih gasova - u jednom.

Content

Modul merenja/osciloskop sa produženom opremom senzora i ugrađenim generatorom signala. Koncizan i jasno uređen meni sa testnim koracima i uputstvom za konekciju. FSA 740 Vam ukazuje koji kabl treba utaknuti! Više od 50 testnih komponenti i podaci vezani za vozilo (zahteva Compacsoft pretplatu). Konekcija, kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jednom kliku miša.
Novo! Praktičan prikaz trenutnih vrednosti iz ECU dijagnostike u FSA softveru u sprezi sa KTS modulom.

Koristi za Vaš auto-servis

  • Kompletno rešenje sa kolicima i ugrađenim računarom koji koristi Windows
  • Nadogradiv sa ECU dijagnostikom i sistemima emisije izduvnih gasova
  • Testiranje sistema i komponenata koji štedi vreme, uključujući kompresiju i testiranje akumulatora bez vađenja
  • Sa Compacsoft + oko 50 testnih komponenti. Konekcija, kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jednom kliku miša
  • Izveštaji klijenatima sa zelenom/žutom/crvenom bojom radi lakšeg objašnjenja statusa električnog sistema
  • Novo! Praktičan prikaz trenutnih vrednosti iz ECU dijagnostike u FSA softveru u sprezi sa KTS modulom
  • Ugrađen generator signala radi stimulacije signala senzora
  • Čuvanje i opoziv uskladištenih talasa iz baze podataka i pravljenje testnih izveštaja za klijente