Bosch tehnologija merenja analiza sistema i dijagnostika grešaka za profesionalce

FSA 760 – inovativno rešenje za najzahtevnihe dijagnostičke zahteve proširivo sa ECU dijagnostikom i emisijom izduvnih gasova.

Vodeći model u asortimanu sa celokupnom opremom senzora i ekranom osetljivim na dodir

Content

Mogul za merenje/osciloskop sa produživom opremom senzora i ugrađenim generatorom signala. Koncizan i jasno uređen meni sa testnim koracima i uputstvima za konekciju. FSA 760 Vam ukazuje koji kabl utaknuti! Više od 50 testnih komponenata i podataka vezanih za vozilo (zahteva Compacsoft pretplatu). Konekcija, kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jednom kliku miša.
Novo! Praktičan prikaz trenutnih vrednosti iz ECU dijagnostike u FSA softveru u sprezi sa KTS modulom.

Koristi za Vaš auto-servis

  • Kompletno rešenje sa kolicima i ugrađenim računarom sa ekranom osetljivim na dodri koji pokreće Windows
  • Sa Comapaqsoft + oko 50 testnih komponenti. Konekcija, kanali, opseg, vreme i aktivator - sve u jednom kliku miša
  • Testiranje sistema i komponenata, uključujući kompresiju i testiranje akumulatora bez vađenja
  • Novo! Praktičan prikaz trenutnih vrednosti iz ECU dijagnostike u FSA softver u sprezi sa KTS modulom
  • Izveštaji klijentima sa zelenom/žutom/crvenom bojom radi lakšeg objašnjenja statusa električnog sistema
  • Ugrađeni generator signala radi stimulacije signala senzora
  • Čuvanje i opoziv uskladištenih talasa iz baze podataka i pravljenje testnih izveštaja za Vaše klijente