SMT 300

Dimna mašina za pronalaženje mesta curenja fluida u sistemu

Marginal Column

Za preuzimanje

Detaljnije informacije možete pronaći na sledećem linku:

Content
 • Informacije

  Uređaj za ispitivanje zaptivenosti sistema i pronalaženje mesta curenja

  Omogućava ispitivanje:

  • elektroventila
  • EVAP sistema
  • sistema goriva
  • izduvnog bloka
  • usisnog bloka
  • rashladnog sistema
  • zaptivenosti delova karoserije vozila
  • ventilacionih sistema

  Ispitivanje se vrši vazduhom ili dimom. Pomoću preciznih merača se definiše curenje i pronalazi pozicija otvora. Pojava belog dima ukazuje na mesto curenja. Mali otvori se otkrivaju UV svetlom, pronalaženjem markera koji obeležava mesto izlaska belog dima i ostaje na ispitivanoj komponenti posle isključenja SMT 300.

  Upotreba SMT 300 u dijagnostičkim procedurama ograničena je samo znanjem i iskustvom servisera, da ovako koristan alat primeni u praksi.

  Tehničke karakteristike i sadržaj kompleta:

  • Kompaktan dizajn (dimenzije: 33 x 30,5 x 33 cm).

  • Mala težina (8,6 kg).

  • Električno napajanje 12V (akumulator).

  • Odobrena tehnologija pronalaženja mesta curenja uz pomoć dima od strane OEM-a.

  • Predviđen za bezbednu primenu u svakom motornom vozilu; neće oštetiti komponente vozila, ne utiče na garanciju proizvođača vozila.

  • Koristi UltraTraceUV® tečnost sa markerom za pronalaženje mesta curenja.

  • Isporučuje se sa koferom i opremom potrebnom za sprovođenje dijagnostičkih procedura:

  • set zaptivača
  • razni adapter/difuzori dima
  • UV lampa i naočare
  • dve boce UltraTraceUV® dovoljne za oko 600 ispitnih procedura

  • Mogućnost nabavke dodatnih namenskih adaptera i opreme.

  • Koristi radionički kompresor vazduha ili boce sa inertnim gasom pod pritiskom.

   
 • Tehnički podaci

  Tehnički podaci: SMT 300
  Radni pritisak: 0,035 bari
  Priključak komprimovanog vazduha: 3,4 - 12 bari
  Napajanje: 12 V DC
  Težina: otp. 8,6 kg
  Dužina creva: 2,4 m
  Rezervoar za UltraTraceUV® gasnu mešavinu:  

   
 • Dodaci
  • Univerzalni adapter (1 681 335 125)
  • BMW-Mini adapter (1 681 335 122)
  • Regulator pritiska* 100 psi (1 687 417 104)
  • Crevo dimne boce* (1 687 032 381)

  *Za primenu sa većim gasnim bocama za inertni gas, koje se mogu naći u prodavnicama.

  Zamenski delovi kompleta

  • Tečnost sa markerom (F 00E 900 348)
  • Set zaptivača (1 680 322 069)
  • Konusni adapter (1 168 334 039)
  • Difuzor dima (1 681 390 002)
  • Kombinovana lampa (1 687 550 077)
  • Naočare (1 682 777 092)
  • Alat za montažu/demontažu (1 687 012 181)
  • Gumeno crevo (1 687 032 381)

   
 • Opseg isporuke
  • Uređaj za pronalaženje mesta curenja SMT 300, sa crevom i raspršivačem
  • Rezervoar za UltraTraceUV® tečnost
  • Set zaptivača
  • Konusni adapter
  • Difuzor dima
  • Kombinovana lampa
  • Alat za montažu/demontažu