KTS informacije i za preuzimanje

Content

Uvod

Da biste koristili reprogramiranje ECU u skladu sa Euro 5 standardom, potrebna Vam je softverska aplikacija (RTL App) dotičnog proizvođača vozila (OEM) i Euro 5 (PassThru) softver za reprogramiranje (J2534 DLL) kompanije Bosch. Pregled interakcije pojedinačnih on-line portala, OEM ili Bosch softvera i KTS-a sa vozilom je prikazan na slici iznad.

Osnovni postupak je sledeći: Prvo preuzeti Bosch Euro 5 softver za reprogramiranje sa Bosch on-line portala i potom ga instalirati na računar/laptop. Zatim preuzeti specifičnu OEM softversku aplikaciju sa OEM on-line portala i instalirati je u skladu sa specifikacijama OEM.

Korišćenje OEM portala iz zemalja izvan Evrope nije moguće ili nije dozvoljeno od strane većine OEM. Nije moguće da se prijavite / registrujete na ove portale.