Usluge

Marginal Column

Polje za preuzimanje

Koristite ove linkove da preuzmete sledeće:

Content

Ono što Vam nudimo

Bosch Car Servise koncept je zasnovan na Vašem usklađivanju sa jednim od vrhunskih svetskih brendova u polju auto-servis usluga. Za ovo nudimo sveobuhvatnu i sistematičnu podršku u svim oblastima Vašeg poslovanja - od marketinga i promocije, optimizacije poslovnih procesa do tehničke obuke i podrške.

Kompletna marketinška podrška

Pružamo kompletan asortiman regionalnih i nacionalnih marketinških alata kroz sve kanale - od štampanih medija do najnovijih on-line i digitalnih tehnika.

Strateška partnerstva

Sklopili smo sporazume sa kompanijama koje se bave voznim parkovima na nacionalnom i međunarodnom nivou, auto klubovima i društvima za osiguranje za stvaranje dodatnog poslovanja za Bosch Car Servis. Pored toga, imamo i centralne sporazume sa dobavljačima trećih lica, kao što su ZF i Michelin kao dopunu svom asortimanu proizvoda sa posebnim uslovima za naše partnere.

Tehnička podrška

Pružamo kvalifikovanu tehničku podršku kroz posvećenu, stalno otvorenu telefonsku liniju za tehnička pitanja, obuku koja prati tehnološki razvoj, za dijagnostiku, remont i održavanje i redovno ćete dobijati biltene. Takođe uživate u povoljnoj ceni za ESI[tronic], naš softver tehničkih informacija.

Podrška poslovanju i upravljanju

Takođe, dajemo podršku kada je u pitanju upravljanje poslovanjem. Naš Bosch Service Excellence program uključuje alate, uživo obuku, on-line obuku, lično mentorstvo i dalje kvalifikacione mogućnosti u pogledu svih procesa u Vašem auto-servisu.

Kvalitet program

Redovno merenje kvaliteta kroz Procenu kvaliteta usluga (SQA) radi obezbeđivanja poštovanja standarda kvaliteta i usluga koje se nude. Naš Test kvaliteta usluga (SQT), "tajni kupac" - anoniman test za auto-servis koji proverava kvalitet usluge, orijentisanost ka kupcima i stručnost osoblja.

Mrežna podrška

Možete imati koristi od eXchange programa sa drugim Bosch Car Servis partnerima - na redovnim skupovima i na sastancima kao i konvencijama koje se fokusiraju na određene teme. Ova aktivnost je upotpunjena našom korisnom Extranet platformom.