Zahtevi

Marginal Column

Polje za preuzimanje

Koristite ove linkove da preuzmete sledeće:

Content

Kako postati Bosch Car Servis partner za pružanje usluga

Predstavljati Bosch Car Servis brend na tržištu je velika odgovornost, a mi želimo da se uverimo da ćemo to zajedno uraditi kako treba.

Vaše poslovanje:

Da bi postali Bosch Car Servis partner, Vaša kompanija bi trebalo da bude pod upravom vlasnika, direktora ili operativnog menadžera koji radi puno radno vreme i ima kako punu odgovornost za profit tako i neophodne veštine u donošenju odluka. Takođe je potrebno da ste u potpunosti posvećeni Bosch brendu i da kontinuirano gradite našu odličnu reputaciju. Vaš tim će biti veoma motivisan i kvalifikovan i trebalo bi da pokaže izvanrednu usmerenost na potrošače i pružanje usluga u svemu što rade.

Vaše poslovne prostorije:

Vaše poslovne prostorije su inteligentno i profesionalno opremljene, sa adekvatnim parkingom za kupce i atraktivnom prijemnom prostorijom i čekaonicom. Trebalo bi da ima dovoljno prostora za skladištenje odgovarajućeg nivoa rezervnih delova i dobar IT sistem za podršku Vašim procesima. Nakon prihvatanja od strane kompanije Bosch, biće Vam omogućeno da prikažete na vidnom mestu svu vrednost naše odobrene oznake, u skladu sa Bosch korporativnim identitetom.

Vaš tim:

Biće Vam potrebna najmanje dva stalno zaposlena tehničara u Vašem auto-servisu, od kojih jedan treba da bude kvalifikovan na master nivou. Najmanje jedan Vaš tehničar treba da pohađa i uspešno završi Bosch "Minimum Standard" program obuke. Svo osoblje Vašeg auto-servisa će nositi našu atraktivnu i funkcionalnu radnu odeću.

Vaše poslovne prostorije:

U okviru površine Vašeg auto-servisa, biće Vam potrebne prostorije za Bosch uređaje za dijagnostiku i testiranje zajedno sa najmanje dva lifta ili kanala. Očekujemo da možete da obezbedite kupcima kompletan asortiman usluga za vozila do 3,5 tone. To uključuje garanciju svih Vaših mehaničkih i elektro radova. Trebalo bi da možete i da izvedete sve dijagnostičke radove u skladu sa specifikacijama proizvođača.

.