Prednosti

Marginal Column

Polje za preuzimanje

Koristite ove linkove da preuzmete sledeće:

Content

Prednosti Bosch praktičnog znanja

Naša reputacija za kvalitet i uslugu širom sveta pomaže Bosch Car Servis partnerima da uvećaju svoj imidž kao najkompetentniji stručnjaci u svojoj oblasti, što im omogućava da vrhunskom uslugom povećaju profitabilnost.

Naš koncept Bosch Car Servis brenda sa kompletnom uslugom daje našim partnerima kvalitet, fleksibilnost i raznolikost koja im je potrebna za privlačenje daleko više lokalnog poslovanja, uključujući poslovne korisnike i vozne parkove sa više modela.

U ponudi imamo i praktičnu razvojnu podršku u optimizaciji organizacije auto-servisa i upravljanja procesima, pomažući Vam da zajedno osvojimo nove kupce uz jačanje postojećih odnosa.

Bosch Car Servis prednosti na prvi pogled

  • Kompletna usluga Bosch Car Servis koncepta sa svim delovima, alatom, opremom i tehničkom podrškom za sve usluge, za sve marke vozila
  • Povećani obrt od privlačenja novih klijenata sa većom kupovnom moći, uključujući poslovne korisnike i vozne parkove različitih modela vozila
  • Povećani profit zbog široke podrške sistema upravljanja koji poboljšava Vašu efikasnost
  • Povećani profit kao rezultat boljih uslova pri kupovini Bosch delova
  • Vrhunski imidž Vam omogućava da povećate različitost u odnosu na lokalne konkurente
  • Bolja reputacija za kvalitet putem ulaska u ligu velikih igrača uz istinski globalni brend